Thống kê
Hôm nay : 11
Tháng 05 : 2.791
Năm 2022 : 15.501

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Ngày ban hành:
29/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI THU HỒI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021.

Ngày ban hành:
19/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI THU HỒI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021.

Ngày ban hành:
10/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Ngày ban hành:
10/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021.

Ngày ban hành:
10/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI THU HỒI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021.

Ngày ban hành:
10/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Ngày ban hành:
04/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/10/2021
Ngày hiệu lực:
01/10/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Ngày ban hành:
25/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020

Ngày ban hành:
25/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/05/2021
Ngày hiệu lực:
31/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Ngày ban hành:
19/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực