Thống kê
Hôm nay : 11
Tháng 05 : 2.791
Năm 2022 : 15.501
Ngày ban hành:
01/10/2021
Ngày hiệu lực:
01/10/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/05/2021
Ngày hiệu lực:
31/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ BA CÔNG KHAI - TRƯỜNG MN HOA SEN NĂM HỌC 2020 -2021

Ngày ban hành:
11/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/08/2020
Ngày hiệu lực:
25/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch thực hiện quy chế ba công khai năm học 2019-2020 theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành:
08/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực