Thống kê
Hôm nay : 73
Tháng 06 : 1.397
Năm 2021 : 26.057
Ngày ban hành:
27/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thực hiện các khoản thu năm học 2019-2020 của trường MN Hoa Sen được phê duyệt của UBND Phường Phú Xá, Phòng Giáo dục và đào tạo TP Thái Nguyên

Ngày ban hành:
04/07/2020
Ngày hiệu lực:
30/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch thực hiện quy chế ba công khai năm học 2019-2020 theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành:
08/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định công khai dự toán ngân sách, dự toán thu chi hoạt động sự nghiệp năm 2019, quyết toán ngân sách, thu chi quỹ sự nghiệp năm 2018, và quyết toán công khai các khoản thu ngoài ngân sách năm học 2018-2019, học kí I năm 2019-2020

Ngày ban hành:
03/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/12/2016
Ngày hiệu lực:
19/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook