Thống kê
Hôm nay : 11
Tháng 05 : 2.791
Năm 2022 : 15.501
Ngày ban hành:
31/01/2021
Ngày hiệu lực:
31/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/12/2020
Ngày hiệu lực:
31/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thực hiện các khoản thu năm học 2019-2020 của trường MN Hoa Sen được phê duyệt của UBND Phường Phú Xá, Phòng Giáo dục và đào tạo TP Thái Nguyên

Ngày ban hành:
04/07/2020
Ngày hiệu lực:
30/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/01/2020
Ngày hiệu lực:
14/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/12/2016
Ngày hiệu lực:
19/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực